Ader

Met ADER wil de Groep Wal.Agri:

Erkend worden als de beste adviseur en partner van de landbouwer op lange termijn, door de economische ontwikkeling van de landbouw te garanderen (Profit) op een milieuvriendelijke manier (Planet) en op één lijn met de evolutie en de behoeften van de maatschappij (People).

 

Duurzaam ondernemen, een Wal.Agri-kernwaarde …

De Wal.Agri-strategie is altijd uitgegaan van een lange termijnvisie die zowel het voortbestaan van onze onderneming als de continuïteit van de bedrijven van onze klanten beoogde. Binnen de Groep werden al heel wat initiatieven genomen om de uitdaging van duurzame ontwikkeling aan te gaan.

          
 • De concentratie van onze activiteiten op goed uitgeruste havenlocaties.
 • Het behalen van tal van certificeringen
 • De voortdurende opleiding van ons personeel
 • De invoering van beslissingsondersteunende tools
 • Het voortdurend zoeken naar nieuwe toepassingsmogelijkheden voor de graanproductie
 • De evolutie van ons assortiment in de richting van duurzame producten

Duurzame ontwikkeling is vandaag de dag een thema waar we niet meer omheen kunnen. Alle dochterondernemingen van de Groep hechten nu reeds veel belang aan duurzaamheid. Wal.Agri zette al tal van projecten voor duurzame ontwikkeling op. Veel van die initiatieven werden binnen aparte afdelingen genomen en kregen vaak te weinig erkenning. Met de ADER-aanpak wil de Groep al deze initiatieven bundelen en op elkaar afstemmen om ze structuur en legitimiteit te geven.

Ons engagement

        
 
 • Proactief te werk gaan wat de nieuwe regelgeving betreft
 • Onze klanten-landbouwers bewust maken van het belang van duurzaamheid
 • Ons bewust worden van het belang van Goede LandbouwPraktijken
 • Aantonen dat landbouwers ook vandaag al goed werken

Duurzame landbouw moet integraal deel uitmaken van alle economische schakels van de verschillende ketens, van de producent tot de consument. De uitdagingen waarmee de landbouwers in Wallonië worden geconfronteerd zijn niet min. Daarom moeten we zowel onze producten en diensten als de adviezen die we onze klanten aanbieden durven evalueren. De landbouw evolueert sneller dan ooit en in de toekomst zullen de beslissingen die landbouwers nemen waarschijnlijk de belangrijkste productiefactoren worden. Als voornaamste toeleverancier en graaninnemer in Wallonië hebben wij de verantwoordelijkheid om landbouwers met ons advies te helpen, te stimuleren en te motiveren bij hun duurzame aanpak. Elk landbouwbedrijf heeft zijn eigen kenmerken en handelwijze. Het is aan ons om die te respecteren en een gepersonaliseerd, geoptimaliseerd en duurzaam advies aan te bieden. Anderzijds zijn wij in de landbouwproductieketen de schakel die het dichtst bij de landbouwer staat. Dat geeft ons een grote verantwoordelijkheid voor de hele keten. Het blijft in de eerste plaats ons vak om advies en producten te leveren aan landbouwers, maar vanuit onze bevoorrechte positie hebben we ook de kans om het imago van de landbouwer te verbeteren, want zijn beroep is vandaag de dag te onbekend en onbemind bij de burgers. Met het ADER-project willen we zo ruim mogelijk communiceren over goede landbouwpraktijken en de media bewust maken van de inspanningen die de verschillende actoren in de sector nu al leveren. De toekomst van ons platteland en van de hele landbouwsector is volledig afhankelijk van de kwaliteit van het milieu en de natuurlijke rijkdommen die de basis van de landbouw vormen.

ADER in de praktijk …

Om haar duurzaam ondernemen-project vorm te geven, volgt de Groep Wal.Agri de ontwikkelingen van de sector en de markten op de voet om zo optimaal mogelijk te kunnen anticiperen op de toekomst. Innovatie en het voortdurend streven naar meer Kwaliteit en deskundigheid zijn waarden inherent aan de Groep die een wezenlijke rol spelen bij de aanpak van Duurzame en Ecologisch en Economisch verantwoorde Landbouw. Een werkgroep van mensen met elkaar aanvullende kwalificaties en deskundigheid buigt zich over verschillende deelprojecten. Die moeten methodes zoeken en implementeren om de productiefactoren te optimaliseren, de kosten te verminderen en landbouw en milieu nog compatibeler te maken. Het einddoel dat we voor ogen hebben is landbouwers de mogelijkheid bieden om rentabiliteit, kwaliteit en milieu met elkaar te verzoenen en zich aan te passen aan de evolutie van de markten.

ADER, dat zijn vier strategische hoofdlijnen …

 
 • Communicatie: onze actie is gekend
 • Goede LandbouwPraktijken: onze actie is zinvol en efficiënt
 • Erkenning: onze actie is legitiem
 • Mobilisatie: onze actie wordt opgevolgd


Onze bedrijven


                      Onze Tools


Contact


Wal.Agri SA

Rue de la Basse-Sambre, 16
B-5140 Sombreffe
Tél: 071/82.82.82
Fax: 071/82.82.99

Contacteer ons