Uitdagingen

Veilig, Meer en Beter produceren met Minder … een uitdaging die kan tellen!

Als we ervoor willen zorgen dat onze landbouwbedrijven, zonder de voedselproductie in het gedrang te brengen, de energie- en milieu-uitdagingen van de volgende decennia het hoofd kunnen bieden, dan moeten we vandaag kiezen voor duurzame landbouw. Dat wil zeggen: Meer en Beter produceren met Minder en daarbij tegelijk de negatieve effecten op de samenleving, de landbouwproductie, het milieu en de eigen inkomsten beperken. Dus … bij alle activiteiten kiezen voor een duurzame aanpak om zo landbouwproductiemethodes te ontwikkelen waarmee afdoende in de voedselbehoeften van de samenleving kan worden voorzien en die tegelijkertijd de impact op de natuurlijke, economische en maatschappelijke hulpbronnen beperken, want die staan op termijn garant voor het behoud van die productie.

Een maatschappelijke uitdaging

 • Voldoende voedselgrondstoffen producere
 • De kwaliteit van de voeding voortdurend verbeteren
 • Het welzijn van de landbouwers en van de maatschappij in het algemeen optimaliseren
 • Het imago van de landbouw verbeteren

Landbouwers zijn de voornaamste producenten van voedselgrondstoffen. Ze hebben dan ook een belangrijk aandeel in de verantwoordelijkheid voor deze maatschappelijke uitdaging. Er moet nú nagedacht worden over een reorganisatie van de sector en een verhoging van de opbrengsten om de hele bevolking te kunnen voeden. Behalve deze wereldwijde uitdaging, is er het feit dat de consumenten steeds veeleisender en de verplichtingen inzake kwaliteit, traceerbaarheid en voedselveiligheid steeds strenger worden. Bovendien willen de landbouwers heel graag meer erkenning krijgen voor hun werk vanwege de samenleving, want over het algemeen strookt het beeld dat die van de landbouw heeft niet met de realiteit. 

Een milieu-uitdaging

 

 • De actoren van de landbouwsector nog milieubewuster maken
 • De natuurlijke hulpbronnen beschermen: bodem, water en lucht
 • Proactief te werk gaan wat de wetgeving betreft
 • Bijdragen tot de bescherming en verbetering van de biodiversiteit

Niemand kan tegenwoordig nog voorbijgaan aan het besef dat de natuurlijke hulpbronnen niet onuitputtelijk zijn. We moeten ze daarom verstandig gebruiken en hun kwaliteit beschermen. Ook bij deze wereldwijde uitdaging spelen de landbouwers een fundamentele rol. Ze zijn de belangrijkste behoeders van de vruchtbaarheid van de bodem, de biodiversiteit en het dierenwelzijn. Zij dragen als dusdanig een deel van de verantwoordelijkheid voor de bescherming en de verbetering van de kwaliteit van de natuurlijke hulpbronnen, en de bewaking van de biodiversiteit … . Het milieu moet dus voor professionele landbouwers altijd een van de belangrijkste overwegingen zijn bij hun beslissingen.

Een economische uitdaging

  • De landbouwactiviteit in Wallonië behouden.
  • De risico’s verbonden aan de volatiliteit van de prijzen beter beheren.
  • De toegevoegde waarde van de productie verhogen.
  • Het managementgedrag en de managementcompetenties van de landbouwers ontwikkelen.

  Om hun inkomsten maximaal te verzekeren, moeten de landbouwers en de hele sector, behalve meer en beter produceren, ook strategisch inzetten op managementcapaciteiten. De prijs van de landbouwgrondstoffen wordt vandaag meer dan ooit bepaald door de evolutie van de noteringen op de beursmarkten. Als we weten dat meer dan een miljard mensen op onze planeet leven van een activiteit verbonden aan de productie van grondstoffen, moeten we dringend instrumenten vinden waarmee we de risico’s van de prijsvolatiliteit kunnen beheren en het effect van de schommelingen.
   

  Onze bedrijven


                          Onze Tools


  Contact


  Wal.Agri SA

  Rue de la Basse-Sambre, 16
  B-5140 Sombreffe
  Tél: 071/82.82.82
  Fax: 071/82.82.99

  Contacteer ons