LEBRUN


150 jaar knowhow …

De firma Lebrun startte in 1860 als plaatselijk handelaar in Mourcourt. Lebrun concentreert het grootste deel van zijn commerciële activiteiten in de provincie Henegouwen. Het bedrijf levert een volledig assortiment veevoeders, zaden, plantenvoeding en plantenbeschermingsmiddelen aan professionele landbouwers. Daarnaast verzorgt Lebrun voor zijn klanten ook de ontvangst, opslag en afzet van granen. Om zijn rol van leverancier-innemer goed te kunnen vervullen, beschikt Lebrun binnen zijn netwerk over een twintigtal hypermodern uitgeruste depots.


Een actieve onderneming, voortdurend in ontwikkeling

Strategische overnames en belangrijke investeringen maken dat de onderneming de laatste jaren sterk is gegroeid. Na de overname van Lebrun door Wal.Agri kenden vooral de activiteiten met betrekking tot veevoeders en graangewassen een opmerkelijke groei. De onderneming schrijft die groei en haar goede financiële resultaten toe aan het enthousiasme van de ongeveer zeventig dynamische en gemotiveerde medewerkers.

Strategische dochterondernemingen!

Sinds 2000 zijn de transportactiviteiten van Lebrun ondergebracht bij dochteronderneming SD Trans nv die over een vloot van zeven vrachtwagens beschikt. Via Escaut Silos nv en Ets. Delbecque, de andere twee entiteiten van de Groep Lebrun, kon het bedrijf zijn opslagcapaciteit langs waterwegen aanzienlijk verhogen. Escaut Silos nv, dat in Doornik langs de Schelde ligt, is een zeer moderne, adequate infrastructuur en als dusdanig een strategische stuwende kracht achter de groei van Lebrun. Aanzienlijke  investeringen in de opslagcapaciteit voor meststoffen vervolledigden in 2000 de al bestaande installatie voor granen, zodat er nu een totale multiproductencapaciteit is van 30 000 ton. Vandaag passeert een groot gedeelte van de meststoffenbevoorrading van Lebrun via deze haveninstallatie. Bovendien kan door de investering in een nieuwe drooginrichting met hoge capaciteit jaarlijks 7 000 ton vochtige mais worden behandeld.

 

Een onderneming bekend om de kwaliteit van haar meststoffen

Met twee uiterst moderne installaties kan de onderneming het verschil maken voor de productie van meststoffen in poedervorm en gemengde meststoffen op maat. Deze productie is in de eerste plaats bestemd voor de klanten van Lebrun die actief zijn in de grote teelten, maar via de andere commerciële entiteiten van de Groep ook voor de binnen- en buitenlandse markt. Zo kan het bedrijf aanwezig zijn op de Franse markt waar het zijn meststoffen verkoopt aan lokale verdelers of coöperatieven. De meststoffenproductie beantwoordt aan alle kwalitatieve en innovatieve eisen die de onderneming ook aan al haar andere activiteiten oplegt.

 

Een team van deskundigen, steeds betere resultaten!

Het team van gemotiveerde en uiterst vakbekwame medewerkers, de nauwe samenwerking met de andere ondernemingen binnen de Groep Wal.Agri en het overnamebeleid van Lebrun bezorgden het bedrijf gestaag stijgende resultaten en een steeds grotere klantentevredenheid. Net als de andere ondernemingen van de Groep, draagt Lebrun sinds 2002 de GMP-certificering.

 

Onze bedrijven


                      Onze Tools


Contact


Wal.Agri SA

Rue de la Basse-Sambre, 16
B-5140 Sombreffe
Tél: 071/82.82.82
Fax: 071/82.82.99

Contacteer ons