Activiteiten

De Groep Wal.Agri is zich er van bewust dat landbouwers vandaag vooral echte bedrijfsleiders zijn die moderne tools gebruiken om hun landbouwbedrijf te managen, dat ze op zoek zijn naar de laatste innovaties en het beste advies om de productiviteit en de rentabiliteit van hun bedrijf te optimaliseren. De verschillende ondernemingen van Wal.Agri leveren aan deze beroepslandbouwers een uitgebreid assortiment producten en diensten. Brichart en Lebrun ondersteunen hun klanten als bevoorrechte leverancier en adviseur, maar ook door hun productie af te nemen en economisch rendabel te maken. Ze houden daarbij steeds de competitiviteit en duurzaamheid van de hele sector voor ogen.


Verkoop en advies

 

Dankzij het werk van de technisch-commerciële vertegenwoordigers en hun specialistische kennis van het werkveld en de bedrijven van hun klanten, kunnen de commerciële teams van de Groep Wal.Agri hun klanten op een deskundige manier adviseren. Onze medewerkers hanteren een globale benadering van elk landbouwbedrijf en bieden specifiek advies al naargelang de activiteiten om zo een compleet assortiment kwaliteitsproducten – teeltproducten en veevoeders – te  kunnen voorstellen.Producten op maat


Wal.Agri vervaardigt ook gepersonaliseerde producten, meststoffen en veevoeders. Daarmee wil de Groep haar klanten, op basis van professioneel advies, oplossingen op maat aanbieden die voldoen aan hun specifieke eisen. Om dat zo goed mogelijk te kunnen doen, verwierf de Groep in 2012 een volledig nieuwe bulkblendinstallatie voor meststoffen. Die werd om ecologische en economische redenen gebouwd in Farciennes, langs de Samber. Een locatie die een optimale aanvoer van grondstoffen mogelijk maakt.


Ontvangst, opslag en afzet van granen

De Groep verzorgt de ontvangst en opslag van granen en olie- en eiwithoudende gewassen afkomstig van haar klanten-telers. Alle ondernemingen van Wal.Agri streven naar een optimale logistieke ondersteuning van deze activiteiten door te investeren in moderne installaties en geavanceerd materiaal om hun klanten meer snelheid en flexibiliteit te kunnen bieden. De Groep verkoopt de ingenomen productie vervolgens aan industriële klanten zoals veevoederfabrieken, producenten van biobrandstoffen, meelfabrieken …


Distributie en transport


Brichart en Lebrun bieden hun klanten alleen kwaliteitsvolle en betrouwbare producten aan, maar kwaliteit vinden we over de hele lijn ook terug in de service die de inkoop begeleidt. Daarom verzorgen ze ook zelf het transport dat is ondergebracht bij de dochterondernemingen SD Trans nv en Livagro nv. Daarnaast bieden vier strategische locaties, gelegen langs belangrijke waterwegen, met hun aanzienlijke opslagcapaciteit enorme voordelen qua logistiek en transport voor de klanten, zowel voor landbouwers als industriële klanten. 

 

 


Onze bedrijven


                      Onze Tools


Contact


Wal.Agri SA

Rue de la Basse-Sambre, 16
B-5140 Sombreffe
Tél: 071/82.82.82
Fax: 071/82.82.99

Contacteer ons