Graangewassen

Ontvangst, opslag en afzet van granen en olie- en eiwithoudende gewassen is de belangrijkste activiteit van de Groep Wal.Agri. In de zomer nemen Brichart en Lebrun granen en olie- en eiwithoudende gewassen in, en in de herfst mais. Om aan de verwachtingen en eisen van de industrie te voldoen, is Wal.Agri als belangrijkste innemer op de Waalse graangewassenmarkt het aan zichzelf verplicht om de kwaliteit van de goederen te garanderen op alle niveaus van de keten. Het aantal ton dat wordt ingenomen, neemt gestaag toe omdat de ingenomen granen optimaal economisch rendabel worden gemaakt. De Groep streeft met deze activiteiten twee hoofddoelen na. Ze wil ten eerste de ideale partner zijn voor de landbouwers, zowel in hun functie van toeleveranciers als in die van afnemers, door hen advies en service op maat aan te bieden. Daarnaast wil ze haar industriële klanten het hele jaar door producten leveren die beantwoorden aan hun specifieke behoeften inzake kwaliteit en traceerbaarheid.


Inname

Tijdens de oogstperiode, dat is meestal tussen 15 juli en 25 augustus, nemen Brichart en Lebrun de granen in van hun klanten-landbouwers. Alle ontvangstpunten bevinden zich in zones met grote landbouwproductie. De opslagcentra zijn uitgerust met uitstekend functionerende installaties waarmee de granen snel en efficiënt kunnen worden ingenomen. De landbouwers hebben de keuze: tijdens de oogstperiode kunnen ze hun opbrengst ofwel naar een van onze depots brengen, ofwel gebruik maken van onze transportdiensten, maar ze kunnen er ook voor kiezen hun granen op te slaan in hun eigen installaties. Die kunnen dan later op het jaar worden opgehaald. In onze ontvangstcentra stellen we alles in het werk om te voldoen aan de eisen inzake kwaliteit en traceerbaarheid! Van elke partij ingenomen granen, nemen we een staal dat wordt bewaard voor het geval er zich later een geschil voordoet. Elk centrum beschikt daarvoor over zijn eigen vochtigheidsmeters. De stalen worden vervolgens verzonden naar Keumiée of Mourcourt waar er meer specifieke analyses op gebeuren.

Opslag

De opslagactiviteiten dienen een dubbel doel: ze moeten de best mogelijke bewaaromstandigheden garanderen en tegelijk een regelmatige bevoorrading mogelijk maken van de verwerkende industrie. Na het oogstseizoen worden de granen en olie- en eiwithoudende gewassen door de Groep Wal.Agri opgeslagen in haar moderne en hyperuitgeruste infrastructuur. In deze installaties krijgt het graan de nodige behandelingen, waarna het kan worden verkocht als grondstof aan de verwerkende industrie. De hele Groep doet er bovendien alles aan om nauwgezet de FCA-code (Feed Chain Alliance) na te leven. Alle installaties zijn daarom uitgerust met apparatuur waarmee elk van de aangevoerde partijen kan worden geïdentificeerd, gecertificeerd en getraceerd. Zo bieden we de verschillende verwerkers en de consumenten alle mogelijke herkomst- en kwaliteitsgaranties. De havenlocaties maken het mogelijk de classificatie en kwaliteit van de partijen granen en de verkoopstrategie te verbeteren. Ze zijn ook een springplank voor het transport en de uitvoer.

Afzet

Voor de afzet van graangewassen willen we de beste bemiddelaar zijn tussen de schakels boven en onder ons in de productieketen. Onze klanten-landbouwers willen we de best mogelijke rentabiliteit garanderen en onze industriële klanten willen we op een deskundige en regelmatige manier bevoorraden. Onze industriële klanten zijn meelfabrieken, mouterijen, zetmeelfabrieken, olieslagerijen, veevoederfabrieken … die de landbouwproductie verwerken.

  •  Alco Bio Fuel, een nieuwe afzetmogelijkheid voor onze klanten

Wal.Agri ontgint vandaag een nieuwe afzetmogelijkheid: bio-ethanol. Wal.Agri bezit een participatie in Alco Bio Fuel nv, een van de grootste bio-ethanolproducenten in Europa. Bio-ethanol is een hernieuwbare energiebron waarvoor in de graanwereld een mooie toekomst is weggelegd. Wanneer hij uit graangewassen wordt gemaakt, ontstaat er bovendien een interessant bijproduct: tarwedraf, een ideale, eiwitrijke grondstof voor de productie van veevoeders.

Landbouwer zijn is vandaag in de eerste plaats een goede bedrijfsleider zijn!

Wal.Agri is zich ten volle bewust van deze realiteit en wil haar klanten daarom helpen hun prijsrisico’s als gevolg van de grote instabiliteit van de beursmarkten, zo goed mogelijk te beheren. Het is vandaag de dag van vitaal belang om rekening te houden met de metamorfose van de grondstoffenmarkten waar een toenemende prijsvolatiliteit heerst. Dit fenomeen creëert meer en meer risico en onzekerheid voor de marges van de landbouwsector. Daarom moeten we onze klanten een gediversifieerdere keuze aan afzetmogelijkheden of anders gezegd, risicodekkende oplossingen, aanbieden. 

 

                                                                                                                    
                                                                                                                            
 

 Onze bedrijven


                      Onze Tools


Contact


Wal.Agri SA

Rue de la Basse-Sambre, 16
B-5140 Sombreffe
Tél: 071/82.82.82
Fax: 071/82.82.99

Contacteer ons