Wal.Agri.Web


Wal.Agri.Web is een onlineplatform voor informatie en prijsrisicodekking dat de Groep Wal.Agri voor haar klanten ontwikkelde. Landbouwers die toegang willen tot deze tool sluiten vooraf een verbintenisovereenkomst af voor de afzet van hun productie. Dat kan via hun vertegenwoordiger.

 


Waarom een verbintenisovereenkomst afsluiten?

Landbouwers worden regelmatig geconfronteerd met stijgingen en dalingen van hun inkomsten. Voor gewasopbrengsten kunnen er zich zelfs binnen de tijdspanne van een enkele campagne enorme prijsschommelingen voordoen. De volatiliteit op de landbouwmarken leert alle betrokkenen dat het steeds noodzakelijker wordt de verkoopprijs van hun opbrengsten te beschermen. Wal.Agri biedt landbouwers die dat wensen de kans hun inkomsten voor de volgende oogst veilig te stellen en dus de garantie dat de campagne winstgevend zal zijn. Landbouwers gebruiken permanent voedings- en gewasbeschermingsmiddelen en zetten modern en efficiënt materiaal in om de kwaliteit en kwantiteit van hun productie te optimaliseren. Is het dan ook niet volkomen normaal dat ze hun inkomsten willen veiligstellen?

Klanten van Wal.Agri kunnen zich ertoe verbinden om voor een bepaalde campagne voor de tarwe- of koolzaadteelt of de teelt van droge korrelmais een vastgestelde hoeveelheid van een welomschreven kwaliteitsniveau te leveren. De periode waarvoor ze zich verbinden is beperkt in de tijd. Op basis van deze verbintenis tot leveren heeft de landbouwer de mogelijkheid de evolutie van de prijsaanbiedingen te volgen die Wal.Agri publiceert op de internettool Wal.Agri.Web. Die prijsaanbiedingen worden alle werkdagen van 8u tot 17u continu gepubliceerd (behalve wanneer de NYSE-Liffe-markt gesloten is). Iedereen die de aanbiedingen volgt, heeft de kans zijn verkoopprijs te fixeren wanneer hij wil en dat vóór de uiterste datum bepaald in het contract.

Als u aangesloten bent op Wal.Agri.Web kan u …

  • De toestand op de graanmarkt op de voet volgen

De marktinformatie wordt gepubliceerd door een onafhankelijk bedrijf gespecialiseerd in marktrisicomanagement. Ze wordt twee maal per dag geüpdatet zodat u steeds de meest relevante informatie in realtime kunt terugvinden.

  • Reactief zijn en anticiperen op de markten

Als klant met toegang tot Wal.Agri.Web kunt u de prijsevolutie op de fysieke markt volgen en de Wal.Agri-prijsaanbiedingen voor uw overeenkomsten. U hebt ook een overzicht van al uw verbintenissen met de Groep en kan via de tool verbintenissen aangaan of verlengen.


  • Uw voordeel doen met onze aanbiedingen

Naargelang uw verbintenis kunt u, als een aanbieding u schikt, de prijs fixeren van de volledige tonnage waartoe u zich hebt verbonden, of van een deel ervan. Voor tarwe en koolzaad zijn er twee types prijsaanbiedingen:
                           
  • Vaste prijsaanbiedingen
  • Prijsaanbiedingen met gewaarborgd minimum

Landbouwers die hebben ingetekend op een prijsaanbieding met gewaarborgd minimum (tegen betaling van een verzekeringspremie) mogen één keer hun prijs herzien als de markten stijgen. Op bepaalde momenten worden er op Wal.Agri.Web bovendien gerichte aanbiedingen gepubliceerd die alleen toegankelijk zijn voor klanten die toegang hebben tot de tool.

Onze bedrijven


                      Onze Tools


Contact


Wal.Agri SA

Rue de la Basse-Sambre, 16
B-5140 Sombreffe
Tél: 071/82.82.82
Fax: 071/82.82.99

Contacteer ons