Onze Troeven

Haar ervaring en sterke Waalse verankering maken de Groep Wal.Agri tot marktleider in de sector van de landbouwbenodigdheden en de inname van granen. Wal.Agri staat voor ongeveer 220 medewerkers, 74 depotwinkels en een omzet van om en bij de 250 miljoen euro. De filosofie van de Groep is klantgericht. Daarom moeten de voordelen van haar bevoorrechte marktpositie en haar ervaring in de eerste plaats de klanten ten goede komen, of dat nu landbouwers of industriële klanten zijn. Wal.Agri is een stabiele groep wat haar de kans geeft massaal te investeren in moderne infrastructuur, innovatie en kwaliteit en de producten en diensten te leveren die ze aan haar naamsbekendheid verplicht is. Voor de Groep is marktleider zijn synoniem aan verantwoordelijkheid nemen. We zien het daarom als onze plicht om te anticiperen op de toekomst en onze klanten te begeleiden om zo een blijvende landbouwactiviteit op Waalse bodem te waarborgen.

Ons actieterrein: Wallonië

Om zo dicht mogelijk bij haar klanten te staan, beschikken de verschillende ondernemingen van de Groep middenin de grote agrarische productiezones over 74 depots of ontvangstcentra. Vanuit een strategische houding om dáár aanwezig te zijn waar de klant ons het meest nodig heeft, hebben we er altijd naar gestreefd het grondgebied zo volledig mogelijk te bestrijken. De laatste jaren is het transport van goederen over het water aanzienlijk toegenomen. De Groep koos voor vier voorzieningen langs belangrijke waterwegen zodat de levering van meststoffen en granen optimaal kan gebeuren. Bovendien verzorgen de twee hoofdkantoren in Mourcourt en Sombreffe het management en de administratie van alle activiteiten van de onderneming. Wal.Agri beoogt de grootst mogelijke beschikbaarheid, snelheid en flexibiliteit voor al haar klanten en wil dat doel op een economisch én ecologisch duurzame manier bereiken.Onze visie: vertrouwen in de toekomst

Sinds de oprichting van Wal.Agri hebben onze inspanningen mooie resultaten opgeleverd, maar we kunnen dat succes alleen verzilveren door ons resoluut op de toekomst te richten! Daarom zetten we onze knowhow en professionalisme in op projecten die interessante toekomstperspectieven bieden, zowel voor onze Groep als voor de sector als geheel. Jaar na jaar investeren we in infrastructuur- en moderniseringsprojecten, onderzoek & ontwikkeling en innovatie. Maar landbouw is natuurlijk in de eerste plaats het land bewerken. De bodem moet dus absoluut een bron van rijkdom blijven, gezond en productief. Daarom is duurzame ontwikkeling een essentiële waarde binnen onze Groep. Door allemaal samen te gaan voor een positieve toekomstvisie en dynamisch ondernemerschap, bevestigen we ons vertrouwen in de toekomst van de Waalse agrarische sector die we professioneel en modern willen!

Ons team van medewerkers

Ons human resourcesbeleid wil elke medewerker de kans geven zich te ontplooien binnen een bedrijfscultuur van open en directe communicatie en gebaseerd op transparantie en integriteit. De constante groei van de onderneming creëert voor het personeel tal van toekomstperspectieven en nieuwe functies. Wal.Agri heeft een team van 40 technisch-commerciële vertegenwoordigers die het hele jaar door ter plaatse op het terrein werken en die de schakel vormen tussen de klanten en de verschillende entiteiten van de Groep. Het is hun opdracht hun klanten te adviseren en naar hen te luisteren om de juiste antwoorden te kunnen geven op hun noden. Ook de medewerkers in de kantoren zijn klantgericht en ondersteunen met hun service de verschillende activiteiten van het bedrijf. Dag na dag zet ons personeel zich met hart en ziel in om de doelstellingen van de Groep waar te maken en dus betekent elke medeweker een absolute meerwaarde voor de onderneming.

Onze strategie: Think Global, Act Local

Het belang van de regionale verankering en de vertrouwensband die de verschillende Wal.Agri-ondernemingen al decennialang smeden met hun klanten zijn en blijven een absolute prioriteit. Door dicht bij de klanten en de realiteit van het werkveld te staan, kon elke entiteit haar specificiteit, knowhow en eigen identiteit behouden, zonder daarbij de waarden en kwaliteitsnormen van de Groep te verloochenen. De groepsstructuur moet de gemeenschappelijke diensten die het functioneren van alle dochterondernemingen ondersteunen, efficiënter maken. Op die manier kunnen ze onderling specifieke competenties uitwisselen, hun voordeel doen met het hoge niveau van professionalisme en met de moderne infrastructuur, maar daarbij toch hun eigen manier van klantrelatiemanagement behouden. Het is de specifieke rol van de holding, Wal.Agri nv, om deze onderlinge synergie te organiseren zodat elke onderneming de best mogelijk resultaten kan bereiken binnen haar regionale beleid, maar op basis van een globale strategie.

Onze bedrijven


                      Onze Tools


Contact


Wal.Agri SA

Rue de la Basse-Sambre, 16
B-5140 Sombreffe
Tél: 071/82.82.82
Fax: 071/82.82.99

Contacteer ons