Onze Waarden

Klantgericht

De Groep Wal.Agri wil haar klanten op de meest deskundige manier begeleiden. De relaties die de commerciële teams van Brichart en Lebrun dagelijks met hun klanten onderhouden, zijn dan ook gebaseerd op vertrouwen en nabijheid. Die contacten bevorderen een duurzame samenwerking waarin alle partijen eensgezind werken aan de toekomst. De technisch-commerciële vertegenwoordigers kunnen rekenen op de ervaring en de kennis die de Groep Wal.Agri sinds meerdere generaties opdeed. Ze volgen bovendien ieder jaar een opleidingsplan om op de hoogte te blijven van de nieuwste producten, diensten en gebruikte technieken, maar ook van de ontwikkelingen in de agrarische sector, wetswijzigingen … . Hun toenemend professionalisme helpt onze vertegenwoordigers om deskundige analyses te maken die zowel rekening houden met de globale situatie van de landbouwbedrijven als met de specificiteit van elk type activiteit. Landbouwers moeten vandaag de dag in de eerste plaats goede bedrijfsleiders zijn! De rol van de Groep Wal.Agri is om landbouwers kennis, advies en tools aan te reiken om hen te helpen hun rentabiliteit en productiviteit voortdurend te verhogen.


Kwaliteitsvol

Binnen de agroalimentaire sector is Kwaliteit een absolute must! Vanuit duurzaamheidsoogpunt stelt de Groep Kwaliteit centraal. Kwaliteit beheerst de manier waarop we naar ons vak kijken. Bij Wal.Agri is het begrip Kwaliteit terug te vinden op alle niveaus. De kwaliteit van producten en diensten staat buiten kijf, maar de kwaliteit van de onderneming, het personeel en het advies dat we aan onze klanten geven doet dat evenzeer. Met de invoering van een uniek, eigen Kwaliteitssysteem voor het geheel van de Groep kan volledig worden voldaan aan de strengste normen inzake voedselveiligheid. Daardoor behaalden we in 2002 voor al onze activiteiten in verband met veevoeders, granen en transport een FCA-certificering (Feed Chain Alliance). Ook de kwaliteit van de dienstverlening is een prioriteit binnen de strategie van Wal.Agri. Dat uit zich door een logistiek berekend op de noden van onze klanten, door opleidingen preventie en veiligheid die de kwaliteit en de betrouwbaarheid op alle niveaus van de dienstverlening garanderen of nog door investeringen in moderne installaties die klanten het voordeel van beschikbaarheid, snelheid en flexibiliteit bieden.


Innovatief

Met dynamisch ondernemerschap en een beleid van constante vernieuwing wil Wal.Agri haar missie steeds beter uitvoeren om zo op de eigen markt een hoofdrolspeler te blijven. Het grote aantal uitdagingen waaraan de agrarische sector het hoofd moet bieden, zien we als een buitengewone kans om Onderzoek & Ontwikkeling te stimuleren. Binnen de Groep kreeg een O&O-cel de opdracht nieuwe toepassingen te vinden om de landbouwproductie economisch te benutten. Ze werkt daarvoor samen met de andere entiteiten van de Groep AVEVE, maar ook met de toeleveranciers en afnemers van de productie, om zowel de noden van de industrie als die van de landbouwers te laten meetellen. Dit onderzoek gebeurt bovendien in partnerschap met enkele universiteiten – UCL, ULG, Gembloux Agro Bio Tech, UMONS – en met het CRA-W (het Centre wallon de Recherches agronomiques of Waals Centrum voor landbouwkundig onderzoek). Innovatie wordt meestal in verband gebracht met de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, maar ze is ook essentieel op het gebied van ondernemingsstrategie, productie, logistiek en samenwerking. Op het vlak van logistiek en infrastructuur investeert de Groep voortdurend in moderne installaties, uitstekend en adequaat materiaal, vernieuwing van de uitrusting van de depots en in nieuwe voertuigen. Bij haar keuze van oplossingen getuigt ze daarbij steeds van een grote bezorgdheid voor de toekomst van onze planeet en die van de landbouwsector. In deze geest van duurzaamheid werden vier strategische locaties langs belangrijke waterwegen uitgerust met de nieuwste technieken en voldoen ze aan de strengste veiligheidsnormen. Wal.Agri toont haar zin voor innovatie ook op internet door Wal.Agri.Web en Wal.Agri.Next aan te bieden, twee tools die landbouwers helpen bij beslissingen over de verkoop van hun productie. Het bedrijf is ook gevoelig voor de evolutie van de markten en is daarom proactief lid van beroepsverenigingen zoals SYNAGRA, FEBETRA, BEMEFA …  


Integer

De Groep Wal.Agri beschouwt integriteit als een fundamentele eigenschap. Deze kernwaarde bepaalt het professionele leven van de onderneming en stuurt al onze acties in de richting van respect, eerlijkheid, transparantie en openheid. Deze constante bevordert duurzame relaties, zowel met onze klanten als met onze leveranciers en medewerkers. Dichtbij de klant staan wil zeggen met hem een partnerschap aangaan, gebaseerd op vertrouwen en een engagement op lange termijn. Een constante productkwaliteit, volmaakte transparantie van het beleid en de garantie van traceerbaarheid genereren betrouwbaarheid op alle niveaus van de keten en dus ook vertrouwen bij onze klanten.


Duurzaam ondernemen

 

 “Voor de Groep Wal.Agri staat de klant altijd centraal”

 


Onze bedrijven


                      Onze Tools


Contact


Wal.Agri SA

Rue de la Basse-Sambre, 16
B-5140 Sombreffe
Tél: 071/82.82.82
Fax: 071/82.82.99

Contacteer ons