News
21 dec2017
BELANGRIJK - Nieuwe organisatie Walagri vanaf 1 januari 2018
Beste partner,

Tijdens dit jaar 2017, heeft de groep Walagri, die de commerciële organisaties Brichart en
Lebrun samenbrengt, heeft de leidende lijnen van zijn strategie voor de toekomst bepaald, een
strategie waar de klant centraal staat. Onze ambitie is om optimaal te kunnen antwoorden op
de specifieke behoeften van elke klant en te zorgen voor een aangepaste benadering van elk
bedrijf.

Zoals aangekondigd in juni, wensen we de efficiëntie van het interne functioneren te verhogen
en hebben onder andere beslist om verschillende filialen te fusioneren die de groep Walagri
samenstelt. Vanaf 1 januari 2018 zullen de organisaties Brichart en Lebrun gegroepeerd worden
onder de naam Walagri. Uw contactpersonen blijven hetzelfde. De administratieve bureaus
zullen gegroepeerd worden op één site, het hoofdkantoor Walagri in Sombreffe.

Vanaf januari, zullen de praktische informaties zoals het IBAN nummer of het BTW nummer
door u in de database in orde gebracht moeten worden.
Walagri SA - Rue de la Basse Sambre, 16 - 5140 Sombreffe
TVA : BE 0 421 699 283 - IBAN : BE77 2600 1009 5042 / BE96 7326 2322 0405

We zijn er van overtuigd dat al onze klanten, bijdragers en zakenpartners kunnen profiteren
van de voordelen van het nieuwe structuur!

Het team Walagri wenst u prettige feestdagen
en een heel gelukkig en gezond 2018!

Michel Guiot
Directeur Walagri SA

28 jun2017
Nieuwe organisatie voor Groep Wal.Agri!

De landbouwsector specialiseert en is vandaag de dag onderhevig aan sterke veranderingen. Zowel op het vlak van machines en werkmethoden als van het functioneren van de markt en van de wettelijke en milieuverplichtingen … beleven we sterke en snelle ontwikkelingen. En, als onze klanten zich voortdurend moeten aanpassen, dan moet Wal.Agri dat ook doen.

 

Het is onze ambitie om door een specifieke benadering op maat van elk afzonderlijk landbouwbedrijf optimaal te beantwoorden aan de behoeften van onze klanten. Klantgerichtheid stond altijd al centraal in onze strategie en dat moet ook zo blijven, maar dat kan alleen als onze interne werking zo efficiënt mogelijk is.

 

In 2001 werd Wal.Agri opgericht om de gemeenschappelijke diensten te groeperen van de verschillende entiteiten waaruit het bedrijf was opgebouwd: de commerciële entiteiten (Ets Brichart, Ets. Lebrun) en de logistieke entiteiten (Livagro, SD Trans, Escaut SIlos, Les SIlos de la Meuse, Ets. Delbecque). Vandaag vragen de consolidatie van de markt en de nieuwe digitale technologieën om een vereenvoudiging en verbetering van onze organisatie.

 

Daarom hebben we beslist om de verschillende dochterondernemingen van de Groep Wal.Agri te laten fuseren. Vanaf 1 januari 2018 zullen de commerciële entiteiten (Brichart, Lebrun) samengaan onder het merk Wal.Agri. Onze twee transportbedrijven zullen één bedrijf vormen onder de naam Livagro. Het gespecialiseerde veevoedertransport wordt geïntegreerd in de logistieke dochter van Dumoulin.

 

De merken Brichart en Lebrun worden dus vervangen door het merk Wal.Agri. Al uw contactpersonen en -punten (technisch-commercieel vertegenwoordigers, magazijniers en depots) blijven dezelfde als nu. De administraties worden gebundeld op één site, het hoofdkantoor van Wal.Agri in Sombreffe.

 

We zijn ervan overtuigd dat deze nieuwe structuur in het voordeel zal werken van onze klanten, van onze medewerkers en van al onze partners!

18 nov2015
Openingsuren winkels Brichart

Beste klanten,

 

Klik hier om de winteropeningsuren van Brichart te kennen. Openingsuren

18 nov2015
Openingsuren winkels Lebrun

Beste klanten,

 

Klik hier om de winteropeningsuren van Lebrun te kennen. Openingsuren

13 aug2015
Potato Europe 2015 : Lebrun

Op deze 2 en 3 september zal Lebrun aanwezig zijn aan de ‘Potato Europe’. Onze stand heeft het nummer 70. We zullen tevreden zijn jullie te verwelkomen en hopen dat jullie in groten getal zullen komen !

Volgens een 4-jaarlijks ritme doet PotatoEurope telkens één van de vier kernlanden van de aardappelteelt aan. Na Frankrijk, Nederland en Duitsland in de voorbije jaren is België in 2015 weer gastheer voor dit grootse openlucht aardappelevenement.

Op 2 en 3 september 2015 komt de hele aardappelketen weer aan bod in Kain, nabij Doornik. Professionele bezoekers zullen er met al hun vragen en problemen terecht kunnen bij experten op gebied van de teelt, materialen, verwerking enz.

Behalve een uitgebreide tentoonstelling waar de hele aardappelketen present tekent, blijft de demonstratie van aardappelrooiers en inschuurlijnen ook in België de grote aantrekkingspool. Het informatieaanbod zal verder vervolledigd worden met een uitgebreide proefveldpresentatie en studiesessies.

PotatoEurope 2015, groter dan ooit, beter dan ooit!

Website van Potato Europe : http://www.potatoeurope.com/home_fr.html

28 apr2015
Opendeurdagen boerderij Durant te Baudour : 1 en 2 mei

 

De groep Wal.Agri heeft het genoegen jullie uit te nodigen om de ‘Open dagen’ bij te wonen. Deze zullen plaatshebben in het landbouwbedrijf van Dhr en Mevr. Durant-Rabaey te Baudour op vrijdag 1 mei en op zaterdag 2 mei 2015 vanaf 10 tot 18 uur.

Gedurende deze twee dagen, zullen jullie hun stallen met individuele ophokken op rooster kunnen ontdekken, tegelijk met hun twee melkrobots, schrapersrobots, en ook hun winkel met regionale zuivelproducten. Bovendien, is het landbouwbedrijf nu uitgerust met een nieuw geautomatiseerd voedingssysteem: de Lely Vector, en zijn keuken.

Jullie zullen al de praktische informatie in het ingesloten document.vinden.

 
05 jan2015
Nieuws over ADER

 

In 2013 werd de ADER-aanpak officieel gelanceerd met diverse interne en externe communicatieacties. Zo gaf de groep Wal.Agri bekendheid aan haar sterke inzet op duurzaamheid, want ADER staat voor Agriculture Durable et Eco-Responsable of duurzame, ecologisch én economisch verantwoorde landbouw. 2014 was het jaar waarin ADER volledig werd geïntegreerd in de strategie van Wal.Agri. De managers van de verschillende diensten hebben verschillende concrete, duurzame acties voor 2014 voorgesteld.

Zaden

Samen met de dienst Granen werden proeven uitgevoerd inzake de teelt van vochtige maïs. We willen onze klanten rassen aanbieden die een goede opbrengst garanderen en waarvan de kwaliteit beantwoordt aan de eisen van de bio-ethanolindustrie. De maïs hoeft voor die afzetmarkt niet te worden gedroogd, wat dus een belangrijke energie- en kostenbesparing oplevert. Bovendien wordt het bijproduct van de verwerking tot bio-ethanol, de bijzonder eiwitrijke DDGS (Dried Distillers’ Grains with Solubles), gebruikt in de veevoederrantsoenen voor rundvee, melkvee en varkens en pluimvee.

Graslandvernieuwing is een tweede initiatief van de dienst Zaden, in samenwerking met de dienst Veevoeders. Gras van goede kwaliteit, het basisvoer voor runderen, is essentieel voor het welzijn van de dieren, wat ook in het voordeel speelt van de veehouder.

Plantenbescherming

Na een eerste test in 2013 werkten tijdens de campagne van 2014 meer commerciële verantwoordelijken mee in het ‘observatienetwerk’. Bij het begin van het seizoen kiest elke verantwoordelijke een perceel tarwe waarin hij wekelijks de evolutie van ziekten observeert. De ADER-cel brengt deze gegevens in kaart, waarna ze als basis dienen voor de dienst Plantenbescherming voor het uitschrijven van waarschuwingsberichten, met aanbevelingen voor het juiste gebruik van producten. Vroeger adviseerden wij de landbouwers op basis van officiële  veldwaarnemingen en aanbevelingen. Nu vullen we dat advies aan met de waarnemingen die we binnen ons eigen netwerk doen. Op die manier anticiperen we op de toekomstige IPM-wetgeving (Integrated Pest Management = geïntegreerde gewasbescherming). Onze bestelbonnen werden ook in die zin aangepast.

Bovendien werkt Wal.Agri, in partnership met het Centre de Recherche Agronomique wallon, het Waals Centrum voor Landbouwonderzoek, verder aan het in 2012 gelanceerde pilootproject voor de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater in Wallonië.

Plantenvoeding

Opleiding is een van de speerpunten van de ADER-aanpak. Daarom lanceerde de dienst Plantenvoeding dit jaar een opleidingscampagne voor commerciële verantwoordelijken. Het is de bedoeling dat zij de klanten, behalve informatie over de specificiteit van de producten uit ons aanbod, ook technische ondersteuning kunnen bieden aangepast aan de lokale situatie, nl. aan de gesteldheid van de te bemesten bodem. Zo kunnen ze dus individueel advies geven op maat van de klant.

Granen

In 2012 werd Wal.Agri.Next gelanceerd, een beslissingsondersteunende tool waarmee onze klanten de verkoop en productie van graan kunnen beheren en zo de economische duurzaamheid van hun bedrijf veilig stellen. De landbouwer hoeft alleen maar zijn kosten in te brengen, hij volgt de marktevolutie op en beslist zelf het moment waarop hij wil verkopen.

Om onze landbouwers zoveel mogelijk rendement te laten halen uit hun productie, bieden wij hen ‘duurzame’ contracten aan. In de eerste plaats zijn dat maïscontracten specifiek voor de productie van biomassa.  Deze contracten zijn essentieel voor de samenwerking tussen de producenten, de groep Wal.Agri en Alco Bio Fuel, het bedrijf dat de biomassa verwerkt tot biobrandstof.

In de tweede plaats worden er contracten aangeboden voor opslag op korte termijn aan producenten die tijdelijk opslagcapaciteit nodig hebben. Deze contracten bieden de producenten een gegarandeerde minimumprijs, maar geven hen tegelijk de kans te profiteren van prijsstijgingen op de markt.

Veevoeding

De dienst Veevoeding richtte zijn ADER-aanpak vooral op de opleiding van de technisch-commerciële verantwoordelijken Veevoeding met de ontwikkeling van tools zoals de ‘veevoedermap’ en de fiches ‘goede praktijken’. Deze dienst blijft ook de veehouders bewustmaken van het belang van mineralen voor droogstaande koeien om ziektes rond het kalven te voorkomen en zo het gebruik van antibiotica te beperken.

Diensten Logistiek, Depots en Techniek

De sanering en verfraaiing van de depots vormde een prioriteit voor alle dochterondernemingen van de groep. We gaan voor een langetermijnaanpak die ervoor zorgt dat onze sites er aantrekkelijker en verzorgder uitzien en we onze klanten er dus ook beter kunnen ontvangen. Tevens gaan we onze afval scheiden.

Een andere belangrijke doelstelling vanuit economisch en ecologisch oogpunt is de optimalisering van het energiebeheer van onze depots. Dat kan onder andere door een beter ventilatiebeheer van de granen. De diensten Depots, Techniek en Kwaliteit hebben daarom een tool ontwikkeld in de vorm van een spreadsheet om de depotmanagers bewust te maken van optimaal ventilatiebeheer.

 

04 aug2014
Inhulding Frasnes-Lez-Anvaing

 

Op deze vrijdag 15 juli jongstleden heeft de maatschappij Lebrun haar klanten van Frasne verwelkomen binnen de nieuwe installaties van haar opslagplaats. Het werd een echte tevredenheid voor de maatschappij Lebrun de landbouwers er te kunnen ontvangen te meer daar vele van hen beantwoorden op haar uitnodiging!

De firma Lebrun is actief in deze regio sinds de herneming van de maatschappij Dujardin in 1975. Het is in 1985 dat de oudste gebouwen van de opslagplaats van Frasnes opgebouwd werden. Toen begrepen deze werkzaamheden 1 silo van granen en een loods voor het opslaan van meststoffen, diervoeders en producten voor de plantenbescherming. Deze infrastructuren werden verzonnen op een moderne en duurzame wijze om zich aan te passen aan veranderingen in verband met de ontwikkeling op het gebied van meststoffen en granen in bulk. Dank zij deze infrastructuren hebben de klanten de snelheid van de granenontvangst altijd kunnen waarderen, in het bijzonder gedurende de oogstperiode.

In de loop der jaren hebben de zaken zich ontwikkeld; de klanten zijn steeds talrijker, de opbrengsten nemen elk jaar toe en de ontvangen granenhoeveelheden hebben ook aanzienlijk toegenomen, in zodanige mate dat wij bepalingen moeten vaststellen om de wintergerst zowel als een gedeelte van tarwe naar het havengebied Escaut Silo van Doornik moeten zenden gedurende de oogst. Dit leidt tot diverse gevolgen, namelijk een dubbel vervoer van een gedeelte van de betroffen tonnen. Aangezien onze aangegane verbintenis op het gebied van een duurzame landbouw, was een toeneming van onze opslagcapaciteit op het depot van Frasnes gerechtvaardigd.  Bovendien beschikt dit oord over een uitstekende geografische situatie want het ligt op het kruispunt van autowegen, wat de leveringen vergemakkelijkt naar onze downstream klanten die gevestigd zijn in Brussel, Gent, Kortrijk of Roeselare.

De 2014 investering is samengesteld uit een nieuwe loods van 51 meters op 24. Deze loods zal veroorloven, enerzijds, de opslagcapaciteit van het depot te vergroten tot 2.400 tonnen en anderzijds, dubbele vervoeren van deze tonnen te vermijden. Wat de ventilatie-uitrusting betreft, deze laatste zal geoptimaliseerd worden dank zij tunnels onder de betonvloer. Deze uitrusting maakt de bewaring van tarwe op lange termijn mogelijk.

Door deze installaties streven wij ook naar sommige voordelen voor de klanten:

  • De snelheid van de ontvangstdienst zal verbeterd worden dank zij een derde plaats van lossing;
  • Tijdens oogstperioden zal er minder vrachtwagens in het algemeen zijn in de binnenplaats want wij zullen minder tarwe verplaatsen;
  • Het opbouwen van 4 kleine loges binnen het nieuwe gebouw zal bijdragen tot de vergroting van de opslagcapaciteit der diervoeders in bulk zowel als het aantal van beschikbare meststoffen, als het om poedermeststof (Calcifos) gaat ofwel bulk.

    Bovendien hebben we de opslagcapaciteiten deze winter vergroot wat vloeibare stikstoffen betreft, wat zal bijdragen tot de beschikbaarheid van ‘Sulfazote’ voor onze klanten, de eerste met zwavel verrijkte vloeibare stikstof!

Wij danken al onze klanten voor hun vertrouwen en ook al de medewerkers van de firma Lebrun die direct of indirect deelnamen aan het goede verloop van de werkzaamheden en aan de organisatie van de inhuldiging die op een succesvol resultaat heeft zich afgesloten!

22 jul2014
Opening Brichart Mettet

 

Op deze woensdag 25 juni jongstleden was de maatschappij Brichart bijzonder gelukkig hun klanten te kunnen verwelkomen. Zij heeft inderdaad een massale deelneming gekend aan de officiële inhuldiging van haar nieuwe opslaggebouwen te Mettet. Niet ver van 450 personen waren aanwezig tijdens dit evenement dat in vreugdevolle en vriendelijke omstandigheden is verlopen.

 

De tevredenheid van de maatschappij Brichart bevindt zich al jaren in het vertrouwen van al haar klanten terwijl zij onze producten kopen voor hun landbouw en hun veeteelt en ook, wanneer zij ons hun granen- en koolzaadoogsten leveren. Zo is het dat wij meer dan 20.000 T granen elk jaar opslaan en verhandelen 8000 T meststoffen, plantenbeschermingsproducten, voedermiddelen voor rundvee en zaden.

 

Deze belangrijke activiteit is toe te schrijven aan professionele contacten en goede betrekkingen die door ons personeel onderhouden worden met de plaatselijke klanten. Wij proberen op hun verwachtingen te beantwoorden dank zij een vernieuwend beleid, oplettend op de marktontwikkeling, de ontwikkelingen van ons beroep en van de verwachtingen van onze maatschappij.

 

Elk jaar investeren we om de doeltreffendheid van de activiteit van onze opslagplaatsen te verbeteren maar ook hun werksnelheid, prestaties, veiligheid, comfort ….Dit netwerk is nu samengesteld uit een vijftigtal opslagplaatsen waarvoor wij keuzen moeten maken, ons werk moeten plannen, prioriteiten moeten stellen.  In 2014 werd er het geval van Mettet (centraal gebouw van de opslagplaats) waaraan niemand twijfelde van de noodzakelijkheid van modernisering.

 

Om de doelstellingen van innovatie en modernisering te bereiken werden verschillende projecten bestudeerd en wij hebben de keuze gemaakt in een opslaan op hoogte dat een optimaal gebruik van de oppervlakte garandeert en in boxen om op beperkte hoogte van de gebouwen te blijven. Dit project wordt verwezenlijkt met een betongebouw dat een oppervlakte van meer dan 2.000 m² heeft en een uiterlijk gelijk aan de bestaande gebouwen. Deze laatste bestaat uit 5 vakken en biedt een totale capaciteit aan van 12.500 T.

 

Wat de nieuwe uitrustingen betreft, wij vinden een nieuw reservoir van ontvangst, een schoner en opslagapparatuur onder zuigkracht die een ontvangstsnelheid tot 400 T/u tijdens de piekuren veroorlooft.

 

Wij danken al onze klanten voor hun aanwezigheid van vandaag. Zo tonen ze opnieuw hun vertrouwen in onze maatschappij. Wij wensen hen een goede oogst.

29 apr2014
Open dag boerderij Fosselard - Lebrun

Lebrun : een referentiepartner voor haar  klanten !

Op deze 29 en 30 maart 2014, opende de Boerderij Fosselard van Givry haar deuren om haar nieuwe melkveehouderij in the huldigen. Het bedrijf Lebrun N.V. heeft het genoegen gehad deze gebeurtenis te ondersteunen als één van de bevoorrechte beroepspartner van de familie Fosselard.

Tijdens dit weekend zijn meer dan 1500 bezoekers naar Givry gegaan om de nieuwe installaties te bezoeken. Bij deze hebben we op de aanwezigheid van min of meer 500 landbouwers kunnen rekenen. Zij waren nieuwsgierig een moderne koestal te ontdekken met innoverende technologie. De andere bezoekers waren particulieren en dit was een echt buitenkans voor de familie Fosselard die de deuren van haar winkel van melkproducten had kunnen openen en tegelijkertijd de ontvangst aan de pedagogische boerderij had kunnen voorstellen.

Het hele weekend door had de maatschappij Lebrun enkele gezichtshoeken geplaatst zowel als een stand binnen de stal. Onze voeding specialisten waren natuurlijk aanwezig om de vragen van beroeps-of niet bezoekers te beantwoorden.

In 2013 heeft de familie Fosselard besloten haar bestaande boerderij te moderniseren dank zij de oprichting van een nieuwe stal bestemd voor de melkproductie. Deze laatste werd uitgerust met een robot voor het melken van koeien en met een sorteringshek voor de weiden. Zij bezit een glaskoepel die een interessante verlichting mogelijk maakt. Vanaf 6 maanden, woorden de vaarzen op volledige rooster gezet. De flexibele logettes worden met matrassen uitgerust en het cornadis systeem is uniek in België!

De boerderij is ook gespecialiseerd in de verwerking van melkproducten en, in 2013, werd er besloten een pedagogische boerderij op te richten, boerderij voor de particulieren, scholen en andere instellingen geopend werd.  Daarvoor werd een bijgebouw opgericht op de gevel van de nieuwe stal.  Deze bestaat uit de melkerij, de verwerkingsruimte, de winkel en onthaalkamer voor de boerderij.

Het bedrijf Lebrun is erg trots de familie Fosselard te mogen begeleiden en ondersteunen gedurende al hun stappen en hen dagelijks raad te geven om de optimale prestatieniveau te benaderen ! Daarvoor beschikken we over een volledige gamma voedingsmiddelen die bestemd zijn voor melkrobot installaties.

Wij wensen veel succes aan Sebastien en zijn echtgenote met hun nieuwe melkveehouderij.

27 feb2014
Zomer openingsuren – Brichart opslagplaatsen

Geachte klanten,

De openingsuren van jullie opslagplaatsen worden aan de seizoenen aangepast om U de best mogelijke dienst te bieden

De zomer openingsuren zullen van toepassing zijn vanaf 3 maart 2014.

Klik op de link om deze uit te vinden : Zomer openingsuren – Brichart opslagplaatsen

19 sep2013
Open Bedrijvendag - Wal.Agri - 6 oktober

Allen daarheen!

De organisatie Journée Découverte Entreprises besloot om voor zijn editie 2013 de voedingsmiddelensector in de kijker plaatsen.

Om de activiteiten van de landbouwsector, een schakel die de voedingsindustrie voorafgaat, in de verf te zetten, besloot de groep Wal.Agri om deel te nemen aan die initiatief.

Met deopendeurdag op 6 oktober e.k. willen we het grote publiek kennis laten maken met de wijze waarop onze klanten, de landbouwers, werken maar ook met de talrijke evoluties die plaatsvonden en de technieken die werden ingevoerd om rekening te houden met duurzaamheidscriteria: op maatschappelijk, economisch en ecologisch gebied.

Als we ons bedrijfopenstellen is dat natuurlijk ook om onze Groep en zijn verschillende ondernemingen met hun waaier van beroepen voor te stellen. Onze verschillende productgroepen (zaden, meststoffen, plantenbeschermingsmiddelen, graangewassen, veevoeding) zullen worden toegelicht. Van onze interne experten zult u te horen krijgen waarom het noodzakelijk is om landbouwers advies te geven en hen kwaliteitsproducten te leveren.

Sinds kort neemt Wal.Agri actief deel aan de ontwikkeling van een Duurzame en Ecologisch Verantwoorde Landbouw en deze aanpak werd in onze activiteiten en producten opgenomen. We zullen u laten zien wat we onder duurzaamheid verstaan en hoe we onze klanten op deze weg kunnen begeleiden.

De praktische kant…

Het bezoek zal plaatsvinden onder de vorm van een geleide didactische rondleiding. Alle bovenvermelde punten zullen aan bod komen. Aan het einde zal iedereen de kans krijgen om kennis te maken met enkele landbouwers die streekproducten voortbrengen en om een glaasje te drinken met onze medewerkers.

Enkele extra’s:

-          Ruimte voorbehouden voor Jobs en carrièremogelijkheden bij Wal.Agri

-          Het terrein is toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit

-          Kinderanimatie en levende dieren

-          Bij de ingang wordt u een drankbonnetje aangeboden 

We hopen op een talrijke opkomst!

Als u een Facebook-account hebt, aarzel dan niet om je bij het event aan te sluiten via de volgende link:  https://www.facebook.com/events/149392905271248/

22 jul2013
Inhuldiging van BaileuxDeze vrijdag 19 juli 2013 heeft BRICHART de nieuwe installaties van haar vestiging in Baileux ingehuldigd.

Dit evenement was een groot succes voor ons met meer dan 450 deelnemers: klanten en hun familie maar ook een deel van de medewerkers.

Sinds 2008 zijn er veel veranderingen geweest: een nieuw kantoor, een nieuwe hal en een uitbreiding van het bestaande gebouw.

De firma BRICHART heeft alle partijen die aan deze nieuwe gebouwen hebben deelgenomen bedankt.

Foto's zijn online. Klik hier

05 mrt2013
Klantencommunicatie, prioriteit voor Wal.Agri

 

Tijdens het winterseizoen, wanneer het op de meeste landbouwbedrijven doorgaans wat rustiger is, organiseerden we voor onze klanten een vijftiental workshops. De bedrijven van de Groep Wal.Agri -  Brichart, Lebrun en Lottin - verzorgden elk hun eigen sessies en stemden daarbij de inhoud zo goed mogelijk af op het doelpubliek.

Gemotiveerde technisch-commerciële vertegenwoordigers

Van Dour over de streek van Perwez tot in Dalhem, onze commerciële teams doorkruisten heel Wallonië en stelden alles in het werk om deze ontmoetingen te doen slagen. Alles werd tot in de puntjes uitgedacht om de bijeenkomsten optimaal te laten verlopen: de sprekers die werden uitgenodigd, de onderwerpen die aan bod kwamen, de gekozen data en plaatsen, de warme oproep aan hun klanten, ….

Eco krijgt een sterke echo

Tijdens de workshops brachten we zo vaak als mogelijk de ADER-aanpak onder de aandacht van onze klanten. ADER (Agriculture Durable et Eco-Responsable) staat voor duurzame, ecologisch én economisch verantwoorde landbouw. Ricardo Pacico gebruikte dezelfde presentatie als op de persconferentie van 24 januari (zie de februari-editie van Antenne), maar paste de inhoud aan het publiek aan dat ditmaal uit onze klanten-landbouwers bestond. De ADER-aanpak kon op veel belangstelling rekenen bij onze klanten die zich ten volle bewust zijn van de milieukundige, economische en sociale uitdagingen die op hen afkomen. De landbouwers willen van de samenleving graag meer waardering en erkenning voor de goede praktijken die ze in hun bedrijven toepassen. Vandaar het belang van het ADER-project.

Nieuwe fytoproducten mét advies

De workshops waren onder andere bedoeld om onze klanten-landbouwers te adviseren inzake gewasbescherming, zodat ze de beste strategie kunnen ontwikkelen voor het seizoen 2013. In deze bijdrage ging de aandacht vooral uit naar nieuwe producten in de strijd tegen graangewasziekten. Bepalend daarvoor was de komst van SDHI’s (succinate dehydrogenase inhibitors), een nieuw gamma fungiciden die meer dan gewone goede resultaten geven in de strijd tegen bladvlekkenziekte, ze verzekeren ook een hoge opbrengst. De presentatie werd, al naargelang de streek, aangevuld met informatie over andere teelten zoals bieten, witloof, maïs of koolzaad.

Bemeste, dus productieve bodem

Het programma bood ook een presentatie over meststoffen aan. Zowel de interne medewerkers als onze leveranciers die over dit onderwerp kwamen praten, hadden dezelfde duidelijke boodschap: zonder een doordachte bemesting kan de bodem nooit een optimale opbrengst geven.

Een graanmarkt met veel volatiliteit

Een onderwerp waar de winterworkshops uiteraard niet omheen konden, is de situatie op de graanmarkt. Onze klanten willen hierover een deskundige mening horen. Olivier Henroz, onze ‘Mister Cereals’ zette tijdens de workshops klaar en duidelijk uiteen hoe, sinds 2007, de situatie op de markten schommelt door het fenomeen van de terugkerende volatiliteit. Het was niet de bedoeling advies te geven over verkopen, maar wel om een reeks elementen aan te reiken waarmee onze klanten hun eigen verkoopstrategie kunnen bepalen. Import en export op de wereldmarkt, de situatie op de korrelmaïsmarkt, de evolutie van de voorraden op wereldvlak en in Europa, de nieuwste cijfers van het USDA (US Department of Agriculture), de ingezaaide oppervlakten … zijn allemaal voorbeelden van criteria die het mogelijk maken goede beslissingen te nemen. Omdat we de presentatie zo efficiënt mogelijk wilden houden voor onze klanten-graanverbouwers eindigden we met een samenvatting van de elementen die stijgingen of dalingen veroorzaken op de wereldmarkten.

 … noodzaakt tot rendabiliteitsbescherming!

Sinds enkele jaren bieden de verschillende bedrijven van de groep Wal.Agri de tool ‘Wal.Agri.Web’ aan. Met deze internettool kunnen onze klanten hun positie bepalen, zowel op de actuele fysieke markten als op de termijnmarkten. We hebben bovendien vastgesteld dat onze graantelers dikwijls blindvaren op de markten. Meestal kennen ze hun kostprijs niet, terwijl het tegenwoordig van het grootste belang is om je streefprijs te bepalen!  Wal.Agri.Next is eenvoudig, visueel, interactief, gepersonaliseerd en beveiligd. Het is in België de eerste en enige tool die landbouwers helpt bij beslissingen over de verkoop van hun productie. Kortom, Wal.Agri.Web en Wal.Agri.Next zijn twee softwaresystemen die landbouwers de kans bieden om de markt niet langer te ondergaan, maar zelf de hoofdrol te spelen bij de verkoop van hun graan en het simuleren van de financiële opbrengsten voor hun bedrijf.

De workshops … echte uitwisselingsmomenten

Na de presentaties werden onze landbouwers vriendelijk uitgenodigd om een hapje te eten. Dat was voor iedereen - landbouwers, vertegenwoordigers, productmanagers en andere leden van het Wal.Agri-team -  een moment om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. We willen graag alle betrokken medewerkers bedanken die deze workshops tot een geweldig succes maakten!

24 jan2013
De start van het ADER project

 

Op 24 januari mocht Michel Guiot, bestuurder van onze Waalse holding Wal.Agri, tijdens een druk bijgewoonde persconferentie, heel wat vertegenwoordigers van de overheid, de universiteiten en landbouwhogescholen, de industrie en de landbouwsector verwelkomen. Wal.Agri presenteerde die dag immers haar nieuwe project ‘ADER’ (Agriculture Durable et Éco-Responsable) voor een duurzame en zowel economisch als ecologisch verantwoorde landbouw.

In een korte inleiding schetste Max Dehon, gedelegeerd bestuurder van Wal.Agri, de rol en de plaats van het bedrijf in de Waalse landbouw. “Wal.Agri wil dé referentie zijn voor de hele toeleveringssector aan de Waalse landbouwers en tegelijk de aangewezen partner blijven voor haar klanten”, aldus Max.

Het ADER-concept werd vervolgens gepresenteerd door Ricardo Pacico, die binnen Wal.Agri verantwoordelijk is voor het project. In zijn presentatie vertrok hij van een aantal sociale, economische en milieugerelateerde vaststellingen over de landbouw van vandaag en van morgen en die aan de basis liggen van deze reflectie-oefening binnen het bedrijf. Ricardo illustreerde de situatie via een kort filmpje met een aantal praktijkgetuigenissen van Wal.Agri-klanten.

Milieubewuste consumenten

“De consument stelt steeds hogere eisen aan de kwaliteit van de producten die de landbouw voortbrengt, maar eist tegelijk dat de landbouw meer en meer aandacht besteedt aan het milieu.  De manier waarop de consument van de 21e eeuw naar de landbouw kijkt, is vaak te negatief”, aldus Ricardo.  “Vermits klantgerichtheid onze centrale kernwaarde is binnen Wal.Agri, zijn we onze klanten gaan opzoeken, hebben we ze met deze vaststellingen geconfronteerd en hebben we uit deze gesprekken een aantal besluiten getrokken.”

Duurzame en eco-verantwoorde landbouw

Duurzaam ondernemen is essentieel, niet alleen voor Wal.Agri zelf, maar ook voor de landbouwbedrijven van haar klanten.  Met de verschillende concepten, producten en diensten die Wal.Agri aanbiedt, wil zij bijdragen aan een langetermijnrelatie met haar klanten.

“Met ADER kiest Wal.Agri volop voor een duurzame en ecologisch verantwoorde landbouw,

zowel op economisch als op ecologisch vlak”, verduidelijkte Ricardo.

Toepassingen?

Een eerste toepassingsgebied van ADER zijn de plantenbeschermingsmiddelen aangezien deze sector het vaakst onder druk staat van de publieke opinie, terwijl het grote publiek vaak geen idee heeft hoe de boer plantenbeschermingsmiddelen gebruikt. Een werkgroep bracht eerst een aantal sleutelproblemen rond het gebruik van deze producten in kaart, en vervolgens werd een lijst opgesteld van een aantal mogelijke oplossingen.  Doordat Wal.Agri al vele jaren rond duurzaamheid werkt, bleek algauw dat verschillende oplossingen snel in de praktijk konden omgezet worden. 

Actieplan

Het actieplan bestaat uit vier pijlers: goede landbouwpraktijken, opleiding van klanten en eigen vertegenwoordigers, communicatie naar de buitenwereld en partnerships met de overheid en de onderzoeksinstellingen. “Naast de specifieke opleidingen, is ook een ADER-handboek uitgewerkt en krijgen de producten een specifieke classificatie.  Via twee pilootprojecten, in Perwez en La Molignée, worden onze klanten wegwijs gemaakt in de goede landbouwpraktijken en een beslissingstool zal onze technisch-commerciële medewerkers toelaten onze klanten nog beter te adviseren over de toepassing van plantenbeschermingsmiddelen”, vatte Ricardo samen.

Na afloop van de presentatie bevestigden de aanwezigen het volmondig: Wal.Agri is op de persconferentie erin geslaagd zich te profileren als de beste raadgever en langetermijnpartner voor de boer om zo een economische ontwikkeling van de landbouw te blijven verzekeren.  Een ontwikkeling met oog voor het milieu en met een open geest voor de behoeften en verzuchtingen van de maatschappij.

Tijdens het aansluitende debat maakten verschillende deelnemers duidelijk dat de rendabiliteit voor de boer essentieel zal blijven zodat zijn landbouwbedrijf op termijn leefbaar blijft. 

Ook hierin wil Wal.Agri een bepalende rol blijven spelen en biedt het al verschillende diensten aan zoals ‘walagri.web’ en ‘walagri.next’, toepassingen waarmee de boer zijn graanprijs op termijn kan vastleggen.

“De landbouw van de toekomst is de landbouw die op kennis is gestoeld”, zo besloot Michel Guiot deze conferentie.  Tijdens een wandelbuffet kon iedereen genieten van de beste producten van onze land- en tuinbouw.

Publicaties

Als u meer informatie wilt, kunt u
hier alle publicaties van de Groep
Wal.Agri raadplegen :

Brochure Wal.Agri.pdf

Onze bedrijven


                      Onze Tools


Contact


Wal.Agri SA

Rue de la Basse-Sambre, 16
B-5140 Sombreffe
Tél: 071/82.82.82
Fax: 071/82.82.99

Contacteer ons